Przestrzeń dla rozwoju duszy

Administratorem serwisu internetowego pod domeną dharma.com.pl, zwanego dalej Serwisem, jest firma Pani Dharma Anna Piotrowska ; Osiedle Ogrody 39/1 ; 64-100 Leszno NIP 6972100577; REGON 300847365 zwana dalej „Pani Dharma”

Pani dharma stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz procedury, zapobiegając ingerencji osób nieupoważnionych w prywatność użytkowników Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszej polityki prywatności.

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Pani Dharma jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Pani Dharma szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.

Do danych osobowych, które mogą być przetwarzane, zaliczają się:– imię– nazwisko– adres e-mail– adres IP– nr telefonu

Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:– świadczenie usług, w tym usługi newslettera– wysyłanie informacji handlowych– segmentacji użytkowników w celu dostarczenia lepiej dopasowanych komunikatów– wystawiania oraz wysyłania faktur za świadczone usługi

Dane zbierane są poprzez formularze kontaktowe, formularze zapisu na szkolenia oraz newsletter, formularze służące pobrania przygotowanych przez Pani Dharma materiałów. Dane zbierane są także po bezpośrednim skontaktowaniu się z Pani Dharma, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Czynności te odbywają się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej dharmagabinet@gmail.com. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika. Pod wskazanym adresem możliwy jest także bezpośredni kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Pani Dharma.

Pani Dharma może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Pani Dharma albo przetwarzający, z którymi Pani Dharma ściśle współpracuje.

Zbierane są wyłącznie tzw. „dane zwykłe”. Regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 RODO.

Pani Dharma zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w której Pani Dharma jest zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź w ramach świadczonych przez Pani Dharma usług (np. korzystanie z zewnętrznych narzędzi do e-mail marketingu). Dodatkowo Pani Dharma stosuje zabezpieczenie na swoich stronach internetowych za pomocą certyfikatu SSL, który szyfruje dane podawane przez użytkowników.

 

Polityka prywatności.